سخنی از پروفسور مخملباف ((-:

سخنی از پروفسور مخملباف ((-:

 

آریا- محسن مخملباف با انتشار بیانیه ای از جانب خود قراردادهای امضا شده با دولت احمدی نژاد را بی اعتبار اعلام کرد.مخملباف که بدون ارائه سندی فقط با ذکر این که من به عنوان کسی که از نزدیک با دست اندرکاران جنبش سبز در تماسم و از دیدگاههای آنان اطلاع دارم مسؤول شده ام به دنیا و به ویژه آمریکا اعلام کنم که جنبش سبز ایران بمب اتمی نمی خواهد، بلکه برای جهان صلح و برای ایران دموکراسی می خواهد. وی توضیحی نداده است که مگر کسی در ایران درخواست بمب اتم داشته است که وی تقاضای برای آن را نفی می کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید