نوری زاد از تشکل انقلابی نویسندگان کشور خارج شد

نوری زاد از تشکل انقلابی نویسندگان کشور خارج شد

محمد نوری زاد در پایان جلسه شنبه شب انجمن قلم ایران از ادامه همکاری با این تشکل نویسندگان انقلابی استعفا داد.
   
در این جلسه ابتدا تنی چند از نویسندگان مطرح از جمله حمید گروگان ، محمد رضا سرشار ، مریم صباغ زاده ایرانی ، مریم جمشیدی ، محسن مومنی و علی معلم با طرح انتقادات خود نسبت به مواضع و نامه ها و روزنوشتهای وبلاگی محمد نوری زاد ، از او خواستند با تصحیح خط مشی دشمن شاد کن اخیر خود ، در این تشکل بماند و باز هم به عنوان سربازی برای انقلاب و ادبیات ارزشی فعالیت کند .
با این حال ، نوری زاد بر مواضع خود پافشاری کرد و گفت : این من نیستم که باید مواضع خود را تغییر دهم بلکه شما باید از این پوسته بی خردی بیرون بیایید و علیه مسئولان نظام موضع بگیرید.
وی با این حال بر ارادت خود به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و گفت : من همچنان ایشان را پدر بزرگوار خود می دانم .
نوری زاد در پایان این جلسه ، بدون آنکه از سوی اعضای هیئت مدیره انجمن قلم تاکیدی بر رفتن او باشد ، با نظر خود نامه استعفا از ادامه همکاری در این انجمن انقلابی را نوشت و به هیئت مدیره تحویل داد و افزود : مشی و روش این انجمن دیگر برای من قابل تحمل نیست !

/ 0 نظر / 6 بازدید