بی سوادی مخالفان نظام درموعد هرساله رویت هلال

بی سوادی مخالفان نظام درموعد هرساله رویت هلال

جوسازی رسانه های بیگانه درباره اعلام عید فطر توسط ولی امر مسلمین به مانند هرساله توطئه آنان را با شکست روبرو کرده و شرکت گسترده مردم در عید فطر مجالی برای حاشیه پردازی درباره این واقعه بزرگ را نداد.

به گزارش جهان، همان گونه که در متون روایی و فقهی آمده است رویت اول و آخر هر ماه از شئونی است که متعلق به امامان معصوم می باشد و در زمان غیبت امام و بر پایه نظریه ولایت فقیه که جایگاهی با خصوصیات تالی تلو معصوم به شمار می رود این امر از موارد مختصه ولی فقیه جامع شرایط و حاکم اسلامی است. و در این میان نظرات فقهی مراجع عظام تقلید با توجه به اداره کشور و زعامت امور مسلمین توسط ولی فقیه تنها برای خود آنان حجت بوده و اعلام آن به مقلدان هیچ حجیتی ندارد.

اما در سال های اخیر موضوع رویت هلال در ابتدای ماه مبارک رمضان و انتهای آن، به دستاویزی برای برخی رسانه های بیگانه مبدل شده تا با استناد به آن از اختلاف میان علما و بزرگان فقاهت با حکومت خبر داده و از همین راه به خیال خود توطئه ای عظیم در دل جمهوری اسلامی را کشف کنند.

اما این رسانه ها غافل از آنند که موضوع رویت هلال مسئله ای کاملا علمی و فقهی است که در بلندای تاریخ تشیع همواره با اختلاف نظر مراجع تقلید همراه بوده است. حتی در زمان حضرت امام نیز بعضی از علما ومراجع نظری خلاف نظر رهبر فقید انقلاب در موضوع رویت هلال داشتند که این مسئله هیچ گاه به زمینه ای برای اختلاف و حاشیه سازی نمی انجامید.

بر اساس این گزارش، علت اصلی برخی اختلافات علمی در رویت هلال در سال های اخیر مبانی فقهی مد نظر مقام معظم رهبری است که بر پایه آن همان گونه که در "اجوبه الاستفتائات" آمده است درباره چشم مسلح وغیر مسلح و تفاوت نداشتن این دو در رویت هلال می فرمایند: "رؤیت با وسیله، فرقى با رؤیت به طریق عادى ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند." همچنین، رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سوال درباره اختلاف احتمالی علمای یک بلاد در زمینه رویت هلال می فرمایند: "اگر حاکم شرعى حکم به ثبوت هلال نماید، حکم وى حجت شرعى براى همه مکلفین است و باید از آن پیروى کنند."
بر این اساس، مقام معظم رهبری معتقد به اثبات رویت هلال با چشم مسلح و غیر مسلح هستند ولی برخی از مراجع و علما معتقدند که تنها در صورت رویت هلال با چشمان عادی و بدون ابزار علمی چنین موضوعی اثبات می شود. اما بر طبق فتاوای تمامی مراجع تقلید در صورت اعلام رویت هلال توسط حاکم شرع و ولی فقیه بر تمامی مکلفان واجب است که بر این حکم عمل کنند و جایی برای رجوع به فتوای مرجع تقلید خود باقی نمی ماند .

حال، در آستانه حلول هلال ماه شوال امسال عدم رویت هلال توسط دفتر برخی از علما سبب آن گردیده بود تا رسانه های بیگانه خصوصا با توجه به سابقه ناهماهنگی برخی از این علما با احکام حکومتی آن را به دستاویزی برای زیر سوال بردن اتحاد مراجع تقلید و حکومت اسلامی تبدیل کرده و از آن استفاده های سیاسی کنند. این در حالی است که این تفاوت آرا مسئله ای کاملا علمی بوده که در تاریخ هزار و اندی ساله تشیع وجود داشته اما در سال های اخیر به حربه ای سیاسی و نه فقهی و علمی مبدل شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید