نود همان 90 بود، بازگشت طوفانی فردوسی پور

 نود همان 90 بود، بازگشت طوفانی فردوسی پور

ساعت 11 شب آخرین دوشنبه تابستان ، عادل فردوسی پور در استودیویی تازه ، بزرگ و سفیدرنگ بر صفحه مانیتورها ظاهر شد و خوشحال وخندان دورجدید برنامه 90 را کلید زد.
به گزارش سرویس ورزشی جهان، عادل فردوسی پور که در دور جدید برنامه بالاخره تصمیم به استفاده از آیتم های گزارشی گرفته است، در حاشیه مصاحبه اش با کریم باقری از جای خود بلند شد و با خنده آچاری را که بچه های فنی در آخرین لحظات در صحنه جا گذاشته بودند، از پشت سر باقری برداشت آن را به همه نشان داد و سرجای خود نشست !

فردوسی پور با این شیوه یک کاستی و یک نقطه ضعف را تبدیل به جذابیتی کرد که همیشه در یاد بینندگان خواهد ماند.
دومین شیرین کاری او در زمانی بود که عباس انصاری فرد با عصبانیت از سئوال پیام کوتاه برنامه درباره مقصران پرسپولیس نفس مفس زنان و با لحنی تند به مجری و تهیه کننده نود گفت :«من از آمدن در این برنامه اصلا خوشحال نیستم ، چون سئوال شما بسیار بی ربط است.» که فردوسی پور در جواب با لحن جالبی عصبانیت او را کاهش داد و سپس دوباره در مصاحبه ای چالشی انصاری فرد را مثل سال گذشته که مصطفوی را در برنامه90 ناک اوت کرد ، گیر انداخت و بارها با سئوالات غافلگیرانه از ضعفهای مدیریتی حاج عباس رونمایی کرد.

همین مصاحبه و طنز گزنده و همیشگی عادل، سئوال کنایه آمیزپیام کوتاه برنامه که اتفاقا مشابه همان سئوالی بود که سازمان و علی آبادی را پارسال با این برنامه وارد جنگ کرد و البته صراحتی که شکر خدا هنوز سرجای خود هست ، تفاوت عادل و 90را با بقیه برنامه ها و مجری ها نشان داد .

/ 0 نظر / 9 بازدید